Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu
im.Jana Długosza     
 Dziennik Librus
Nowinki Szkolne

w dniu 8 października 2014r.

I POWIATOWY MARSZ NORDIC WALKING

        
  Czwartek, Grudzień 18, 2014   
 

TU WARTO BYĆ, UCZYĆ SIĘ I ROZWIJAĆ...
 • Długa tradycja kształcenia zawodowego (od 1965 roku)
 • Szeroka i zróżnicowana oferta kształcenia: osiem zawodów w technikum;  dwa profile w liceum profilowanym; trzy zawody w zasadniczej szkole zawodowej
 • Szkoła uznana przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej za przyjazną środowisku (Zielony Certyfikat I i II stopnia)
 • Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: dwie tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, komputer w każdej sali, kamera filmowa, nowoczesny sprzęt audiowizualny do nauki języków obcych
 • Sześć sal  komputerowych z różnymi systemami operacyjnymi
 • Biblioteka z bogatym księgozbiorem  i nowoczesna czytelnia
 • Zastąpienie tradycyjnego dziennika lekcyjnego dziennikiem elektronicznym oraz wprowadzenie e-nauczania z wykorzystaniem platformy edukacyjnej
 • Możliwość pogłębiania nauki języków obcych dzięki wymianie młodzieży ze szkołą w Warzy w Niemczech
 • Obiekty sportowe na europejskim poziomie – kort tenisowy, boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne ze sztuczna nawierzchnią, bieżnia tartanowa, skocznia do skoków w dal, najnowocześniejsza w regionie siłownia, sala gimnastyczna, zajęcia prowadzone są również na krytej pływalni i lodowisku.
 • Możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach i olimpiadach: Międzynarodowy Konkurs  Kangur Matematyczny, Matematyka Finansowa (konkurs ogólnopolski organizowany przez Uniwersytet Wrocławski), Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Wiedzy Samochodowej, Turniej Motoryzacyjny
 • Współpraca z Wyższą Szkołą Informatyczną w Warszawie - realizacja programu Informatyka Plus
 • Warsztaty szkolne wyposażone w nowoczesne urządzenia, posiadające własną stację diagnostyczną i ośrodek egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi dla zawodów, w których szkoła kształci
 • Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata nauki, literatury i sportu
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych: wyjazdy do teatru i kina, szkolne koło teatralne, tworzenie wydarzeń kulturalnych w regionie, w tym Konfrontacji Artystycznych dla młodzieży szkół średnich
 • Działalność szkolnego radiowęzła, w którym można zdobyć pierwsze doświadczenia w pracy dziennikarskiej


 
 

 
Nasz Facebook   Kanał fimowy
Zespoły Szkół nr 2
im. Jana Długosz w Wieluniu