Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu
im.Jana Długosza     
 Dziennik Librus
Nowinki Szkolne

w dniu 8 października 2014r.

I POWIATOWY MARSZ NORDIC WALKING

        
  Niedziela, Sierpień 30, 2015   
 
BAL ABSOLWENTA

Częścią jubileuszu 50 – lecia szkoły będzie Bal Absolwenta, na który mamy zaszczyt zaprosić. Bal będzie okazją do wspólnej podróży w świat lat szkolnych codzienności opartych nie tylko o naukę, ale też o niezapomniane przeżycia, przygody, czasem żal, a częściej uśmiech.

Szanowni Absolwenci!

Bądźcie częścią naszej wspólnej podróży! Bal odbędzie się 17. października o godzinie 19 w hotelu – restauracji Zielona Weranda p. Wieluniem. Zapisy oraz wszelkie dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu (43) 843 4980.

Niech niesie nas wiatr wspólnych wspomnień!
Program uroczystości          W roku szkolnym 2015/2016 przypada  50-lecie Zespołu Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu, przez lata nazywanego „Mechanikiem”, a w świadomości mieszkańców miasta funkcjonującego jako kuźnia kadry technicznej dla naszego regionu. Ok. 10000 absolwentów naszej szkoły spełnia się zawodowo w różnych dziedzinach gospodarki, prowadzi własne firmy, pracuje w służbie publicznej. 50 lat szkoły- to 50 lat w kreowaniu nowej rzeczywistości, dlatego pragniemy zapewnić wyjątkową oprawę uroczystości jubileuszowej: odsłonić tablicę pamiątkową, wydać monografię szkoły, zorganizować wystawy okolicznościowe.

Pragniemy również , aby specyficzną przestrzenią spotkania nauczycieli, absolwentów i przyjaciół szkoły stała się kronika w wersji elektronicznej, która pozwoli zgromadzić wspomnienia, refleksje i fotografie – te oficjalne i najbardziej osobiste. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób powstanie wyjątkowe dzieło ludzi, których łączy wspólna historia oraz łączą wspólne doświadczenia i pasje.

Zachęcamy nauczycieli i naszych absolwentów  do pisania wspomnień o szkole. Zapiski, dokumenty oraz fotografie można przekazywać osobiście, tradycyjną pocztą na adres szkoły lub w wersji elektronicznej na adres: e-kronika@dlugosz.wielun.pl . Papierową wersję dokumentacji proszę opatrzyć adnotacją zawierającą dane adresowe właściciela, opis, datę  zdarzenia. Otrzymane materiały posłużą do urządzenia okolicznościowej wystawy fotograficznej, która zostanie uroczyście otwarta w dniu święta szkoły. Wszystkie nadesłane materiały zostaną Państwu zwrócone na wskazany adres. Bieżące postępy nad e-kroniką szkoły można obserwować na stronie; www.e-kronikazs2.pl

Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo niebawem szczegółowe informacje o uroczystościach i wydarzeniach rocznicowych.

Dariusz Kowalczyk

Dyrektor SzkołyTU WARTO BYĆ, UCZYĆ SIĘ I ROZWIJAĆ...
 • Długa tradycja kształcenia zawodowego (od 1965 roku)
 • Szeroka i zróżnicowana oferta kształcenia: osiem zawodów w technikum;  trzy zawody w zasadniczej szkole zawodowej, w tym klasa patronacka Wielton S.A.
 • Szkoła uznana przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej za przyjazną środowisku (Zielony Certyfikat I i II stopnia)
 • Nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe: pięć tablic interaktywnych, rzutniki multimedialne, komputer w każdej sali, kamera filmowa, nowoczesny sprzęt audiowizualny do nauki języków obcych - Apple TV
 • Profesjonalne pracownie kształcenia zawodowego: Atelier fotograficzne, laboratorium poligraficzne, pracownia automatyki i robotyki wyposażona w robota spawalniczego
 • Osiem sal  komputerowych z różnymi systemami operacyjnymi
 • Biblioteka z bogatym księgozbiorem i nowoczesną czytelnią
 • Zastąpienie tradycyjnego dziennika lekcyjnego dziennikiem elektronicznym oraz wprowadzenie e-nauczania z wykorzystaniem platformy edukacyjnej
 • Możliwość pogłębiania nauki języków obcych dzięki międzynarodowej wymianie młodzieży z Niemcami, Ukrainą i Irlandią
 • Obiekty sportowe na europejskim poziomie – kort tenisowy, boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia tartanowa, skocznia do skoków w dal, najnowocześniejsza w regionie siłownia, sala gimnastyczna, zajęcia prowadzone są również na krytej pływalni i lodowisku.
 • Możliwość uczestniczenia w różnorodnych konkursach i olimpiadach: Międzynarodowy Konkurs  Kangur Matematyczny, Matematyka Finansowa (konkurs ogólnopolski organizowany przez Uniwersytet Wrocławski), Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Wiedzy Samochodowej, Turniej Motoryzacyjny
 • Współpraca z wyższymi uczelniami: Politechniką Łódzką - realizacja projektów "Matematyka XXI wieku", "e-matura", "e-podręcznik", Wyższą Szkołą Informatyczną w Warszawie - realizacja programu Informatyka Plus
 • Warsztaty szkolne wyposażone w nowoczesne urządzenia, posiadające własną stację diagnostyczną i ośrodek egzaminacyjny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi dla zawodów, w których szkoła kształci
 • Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata nauki, literatury i sportu
 • Możliwość rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych: wyjazdy do teatru i kina, szkolne koło teatralne, tworzenie wydarzeń kulturalnych w regionie, w tym Konfrontacji Artystycznych dla młodzieży szkół średnich "Mistrzowie wyobraźni"
 • Działalność mediów szkolnych, w których można zdobyć pierwsze doświadczenia w pracy dziennikarskiej: radiowezeł, telewizja szkolna i gazetka "Fakty Długosza"


 
 

 
Nasz Facebook   Kanał fimowy
Zespoły Szkół nr 2
im. Jana Długosz w Wieluniu