Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

,,Duńskie doświadczenia z edukacją" - wizyta studyjna

W dniu 04.04.2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił Powiatowi Wieluńskiemu dofinansowania Zadania pt. Edukacja Ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – wykorzystanie ekologicznych źródeł energii. Całkowita wartość w/w zadania to 17.445,00 zł (słownie złotych: siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć 00/100), w tym kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 15.700,00 (słownie złotych: piętnaście tysięcy siedemset 00/100).

W ramach w/w zadania zakupiono pomoce dydaktyczne tj. zestaw do ćwiczeń-fotowoltaika i zestaw do ćwiczeń-wykorzystanie źródeł energii wiatrowej, pomoce te będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wytwarzania i wykorzystania źródeł energii elektrycznej i energii wiatrowej. Ponadto zostały przeprowadzone dwa konkursy tj. : konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej pt. ,,Alternatywne źródła energii-przyszłością świata”, w którym udział wzięło 22 uczniów szkół gimnazjalnych i konkurs na prezentację multimedialną dla młodzieży Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu pt. ,,Energia słoneczna jako alternatywne źródło energii XXI wieku”, w którym udział wzięło 7 uczniów. Konkursy zostały zakończone wręczeniem nagród dla najlepszych prac i upominków dla wszystkich uczestników oraz zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Ojcowskiego Parku Narodowego połączoną z zajęciami ekologicznymi dla grupy 48 uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu i nagrodzonych uczniów z gimnazjum wraz z opiekunami. Celem w/w zadania było doprowadzenie do takiego stanu świadomości społecznej, w którym edukacja ekologiczna oraz jej efekty będą postrzegane jako niezbędny warunek rozwoju społecznego.

Link do strony Zainwestuj w Ekologię 

 

Turniej Gier Komputerowych

plakat cmyk2014

Zwycięzcy turnieju FIFA

I Miejsce - Wojciech Rybczyński I Ti
II Miejsce - Michał Gierak III Tse
III Miejsce  - Daniel Golański III Tse
IV Miejsce - Kamiński Kamil II Tm
V Miejsce - Damian Pyzalski I Ti
VI Miejsce - Patryk Kowalczyk II Tm

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Społeczność Zespołu Szkól nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu od kilkudziesięciu lat aktywnie włącza się w Akcje Honorowego Krwiodawstwa. W ubiegłym roku szkolnym 2012/2013 w czterech akcjach uczestniczyło 134 uczniów, którzy oddali 60.300 ml krwi. W dniu 19. 09. 2013 roku odbyła się kolejna akcja HDK, w której uczestniczyło 39 uczniów. Razem oddali 17.550 ml krwi. Tym razem krew oddawano min. dla Dominiaka Olejnika i Kacpra Stępnia.

Zdjęcia z wydarzenia na Szkolnym Facebooku

Głośne czytanie Tuwima

W dniu 13.09.2013 wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną zorganizowaliśmy audycję słowno-muzyczną poświęconą pamięci Juliana Tuwima. Audycja była emitowana w radiu szkolnym podczas długiej przerwy.

Zdjęcia z wydarzenia na Szkolnym Facebooku

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME