Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

"Edukacja ekologiczna - projekt dla ucznia"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił wynik konkursu 'Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach". Nasza Szkoła - Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu otrzymała dofinansowanie na działania proekologiczne w kwocie 25 560,00 złotych.Całkowity koszt zadania wynosi 28 400,00 złotych.  W ramach projektu pod nazwą "Edukacja ekologiczna w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu - promocja form ochrony przyrody oraz wykorzystanie ekologicznych źródeł energii" zaplanowano do końca bieżącego roku szkolnego  realizację następujących zadań: organizacja wycieczek edukacyjnych, konkursów, prelekcji i zajęć o tematyce ekologicznej oraz zakup pomocy dydaktycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii.  Podjęte działania wpłyną na kształtowanie świadomości ekologicznej, właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, rozbudzą i rozwiną zainteresowania przyrodnicze a także wpłyną na wyzwalanie aktywności badawczej młodego pokolenia, będą inspiracją do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska z wykorzystanie min. ekologicznych źródeł energii.

Szykaj

Free Joomla! template by L.THEME